Hoppa till innehåll
Djupdahls trädvård trädklättrare

Trädvård

Trädvård handlar om att vårda träd för att undvika borttagning. Beskärning och kronreducering utförs beroende på trädets behov för att optimera växtplatsen och bevara träden.

Vårda träden på bästa sätt

Trädvård är ett brett begrepp där det handlar om att vårda träden på bästa sätt för att undvika att behöva ta bort dem. Grunden i allt är att man vill ha ett friskt och vitaliserat träd.
I de flesta fall behöver man kättra runt i trädet för att kunna utföra arbetet, vilket vi gör med olika rep och sele för ett säkert arbete. Klättrande trädvårdare eller arborist är yrke som ofta förknippas med detta jobb. 


Beskärning och kronreducering
Detta utförs på olika sätt beroende på trädslag, trädets placering och vad man vill uppnå med beskärningen. Dödvedsbeskärning kan vara en modell vid t. ex. arbete med ek.
Önskas det mer ljusgenomsläpp kan kronhöjning eller kronreducering vara alternativ för att få ett mer anpassat träd till dess befintliga växtplats.

Är trädet friskt eller har stort värde men har råkat ut för en skada vid t. ex. hårda vindar, kan kronstabilisering vara en utväg för att bevara trädet. Vid kronstabilisering länkar man samman den skadade grenen med de friska för att öka på stabiliteten i kronan.

Hamling


Detta är en gammal skötselteknik som kan utföras på de flesta lövträd och har sin grund i att ge foder till djuren. Hamlar gör man genom att beskära grenar hårt innan lövfällning, det kan då bli foder till djuren och samtidigt kan nya skott skjuta fart till kommande säsonger. Numera hamlas träden oftast utifrån ett naturhistoriskt perspektiv i någon mån.


Sjukdomar och svampangrepp
Kan dessa problem upptäckas i tid kan åtgärder sättas in som i många fall kan förlänga trädets livslängd och höja konditionen på trädet, alternativt kan man hinna upprätta en plan för att ersätta trädet den dag det behöver tas bort. Vi finns till hands för rådgivning och konsultation.


Teo Dymne på Djupdahls

Teo Dymne

Trädvård / Trädfällning

teo@djupdahls.se
0340-74 00 13