Hoppa till innehåll
djupdahls anläggning anläggare stensättning

Anläggning – Vi bygger trädgårdar som speglar er personlighet

Har du en vision om hur du skulle vilja ha din trädgård men är inte säker på hur du ska förverkliga den? Vi på Djupdahls gör drömmar till verklighet!

Trädgårdsanläggning

Ordet trädgårdsanläggning är ett mycket vitt begrepp. Från en ritning eller skiss till olika typer av anläggning som rabatter, trädgårdsgångar, trädgropar, belysning, bevattning, plattsättning, gräsmatta och färdigställande. Svetsning av kantstål gör vi själva på plats liksom mindre snickerier.
Det börjar många gånger med en trädgårdsritning av någon form, ritad av oss, extern designer eller av er själva. Våra trädgårdsanläggare kommer sedan in i bilden och har en genomgång om av vad ni tänkt er för materialval mm, de går också igenom hur genomförandet kommer att se ut samt lämnar en kostnadsuppskattning.

Efter överenskommelse tar arbetet vid med vår egen personal, till stora delar egen utrustning såsom grävmaskiner, lastmaskiner och lastbilar om så behövs. Önskas hjälp med växtval, planteringen av träd och växter har vi självklart hjälp av våra trädgårdsmästare. Allt för att få ett bra flöde i arbetet samt vara kostnadseffektiva.

Regnvattenanläggning

Med det sommarklimat vi haft och kommer att få kan det vara idé att etablera en regnvattenanläggning när det ändå görs om i trädgården. Den kan rymma från några hundra liter till nästintill oändligt många kubik. En normalstor villaträdgård kommer långt med en 5m3 stor tank som grävs ner i trädgården. Till denna kopplar man sedan hustakens stuprör som leder regnvattnet till tanken. I tanken finns det en pump som förser valt antal tappställen med vatten. Vår leverantör Conclean har en mängd olika lösningar som kan anpassas efter förutsättningarna.

Nu kan du således ha fina friska rabatter och grönt gräs även vid torka och bevattningsförbud. Klimatsmart helt enkel.

Dränering

Själva dräneringen är inget du ser men det märks om den inte fungerar. Har du källare på din fastighet där du har unken/ dålig lukt, utfällningar på väggarna, kan det vara tecken på dålig dränering. Problemet grundar sig oftast i att vatten vill tränga in genom källarväggen.

För att avhjälpa detta utförs dränering på olika sätt på utsidan av källarväggen, ofta ihop med isolerande åtgärder samtidigt. Man skapar helt enkelt ett kapillärbrytande skikt mellan det påträngande vattnet och källarväggen.
Dränering kan också ske på öppna ytor där det oönskat ställer sig vatten. Detta leds då många gånger vidare till dagvattenmagasin eller kopplas på befintlig dräneringsledning.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp förkortat VA är något vi är dagligen beroende av att det fungerar, många gånger utan att tänka på hur?

Vi hjälper dig som husägare oavsett om du har kommunalt vatten och avlopp eller enskild anläggning. Har du behov av att uppgradera eller byta ut din enskilda avloppsanläggning, så har vi en trygg materialpartner i Conclean med dess breda och smarta utbud.

Marcus Ivarsson på Djupdahls

Marcus Ivarsson

Trädgårdsanläggning

marcus@djupdahls.se
0340-74 00 72
Robin Wilson på Djupdahls

Robin Wilson

Trädgårdsanläggning

robin@djupdahls.se
0340-60 15 10