Hoppa till innehåll
Djupdahls fäller träd säkert och effektivt

Vi fäller träd säkert och effektivt

Vi utför alla typer av trädfällning. Oavsett om du behöver hjälp med att ta ner ett träd på tomten, en stormfälld gran eller annat utför vi jobbet med hög kompetens.

Kompetens och rätt utrustning

Vi utför alla typer av trädfällning oavsett var träden står. Vi har rätt kompetens, utrustning och engagemang då alla jobb är olika, precis som träden. När träden är nere fixar vi bortforslingen och städningen också om så önskas.Olika metoder av trädfällning som vi själva använder och utför:


Markfällning


Rotkapning, det traditionella sättet att fälla träd och oftast det effektivaste sättet om omgivningen och trädet tillåter. Rikt- och fällskär skapas strax ovanför marknivå och trädet fälls i önskad riktning. Vid bakåtlutande träd används primärt fällkilar och slägga för att ändra trädets tyngdpunkt men även olika typer av domkrafter används.

Sektionsfällning genom klättring

Med hjälp av våra arborister som använder sele, repellerings- och riggningsutrustning likt vid beskärningsjobb klättrar vi upp i trädet och tar ner gren för gren, sektion för sektion.Sektionsfällning med skylift


Ett inte så vanligt förekommande sätt för oss att ta ner träd på, men är de döda, sjuka eller skadade kan detta vara enda vägen att ta ner trädet på. Självklart använder vi oss av fallskyddsselar och vi har skyliftutbildad personal som tillika har fallskyddsutbildning.Sektionsfällning med lastbilsmonterad kransåg


På detta sätt använder vi oss av en specialbyggd lastbil som längst ut på sin kran har en kransåg monterad. Denna kan röra sig likt en handled och operatören kan därmed fjärrstyra sågsvärdet och gripen. Räckvidden är cirka 30 meter! På detta sätt kan träd som står ”dumt till” tas ner på ett säkert och kontrollerat sätt. Lastbilen har också alltid med sig en container, att bli av med trädet är inga problem på detta sätt om så önskas.

Bortforsling


Grunden i alla typer av trädfällnings- eller beskärningsjobb är att vi hjälper dig med bortforsling. Metod för detta bestäms utifrån volymen som skall fraktas bort. Vi erbjuder allt från kärra efter våra servicebilar till lastbil med grip och stora containers. Önskar du som kund behålla hela eller delar av trädet är det inga konstigheter, trädet är ju ditt. Vi har egna risdeponier dit vi fraktar allt som sedermera flisas för att bli till värme i ett värmeverk till kommande vinter.

Teo Dymne på Djupdahls

Teo Dymne

Trädvård / Trädfällning

teo@djupdahls.se
0340-74 00 13