Vi fäller träd säkert och effektivt

Vi utför alla typer av trädfällning, oavsett om du behöver hjälp att ta ner ett eller flera träd på tomten. Med kompetens och rätt utrustning fäller vi dina träd på ett säkert och effektivt sätt, även när trädfällning sker i bebyggelse eller i svårtillgänglig miljö. Självklart ordnar vi bortforsling och flisning samt tar hand om överblivet spill efter oss.

Läs om våra olika metoder för trädfällning:

Rotkapning

Trädet fälls i sin helhet med motorsåg. Den som fäller står på marken och trädet fälls i förutbestämd riktning.

Sektionsfällning genom klättring

Med hjälp av sele, repelleringsutrustning och riggningsutrustning klättrar vi upp i trädet och fäller det gren för gren. Denna typ av sektionsfällning sker manuellt med motorsåg av utbildad arborist.

Sektionsfällning med skylift

Trädet sågas ned sektionsvis, fällningen sker via en skylift.

Sektionsfällning med kranmonterad gripsåg

Även här tas trädet ner sektionsvis, fällningen sker via en kranmonterad gripsåg och trädet läggs direkt i en container som vi har med oss. Vid dessa tillfällen samarbetar vi med Lindberga Åkeri för bästa resultat.

Läs mer om vårt ansvarstagande här.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson, Varberg
henrik@djupdahls.se
0340-74 00 30
Patrik Haag, Falkenberg
patrik@djupdahls.se
0340-74 00 37

Från minsta tuva till största skog