Hoppa till innehåll
Djupdahls gräsklippning

Vårt ansvar

Vi på Djupdahls tror på fullt engagemang och hög kompetens – oavsett uppdrag

Vi tar ansvar för miljö, kunder och medarbetare. Läs mer nedan om våra åtaganden.

id06

Våra medarbetare har ID06-kort
För att kunna utföra tomtröjningar, trädfällning, skotning eller stubbfräsning inom en byggarbetsplats har våra medarbetare ID06 kort, systemet för elektronisk personalliggare inom byggbranschen.

rojsagskort

Röjsågskort
Vi använder batteridrivna trimmers och röjsågar så långt det är möjligt för miljöns skull. Används bensindrivna är det självklart miljöbränsle. Röjsågskörkort RA, RB enligt Säker Skog finns. Läs mer om röjsågskörkort.

elsakerhetsarbete

Elsäkerhetsarbete
Arbete med motorsåg och röjsåg intill hängande elledningar kräver särskild utbildning och kunskap. Därför har vi utbildning i elsäkerhetsarbete (ESA).

stubbfrasning

Stubbfräsning
Vi har många års erfarenhet av stubbfräsning. Vi ser alltid till att vi lämnar arbetet snyggt och prydligt.

pefc

Vi har PEFC-cetifiering
Mycket krävs för att erhålla en PEFC certifiering. Bland annat krävs att allt bränsle i motor- & röjsågar är av akrylatbensin typ dvs 99% renare än vanlig bensin avseende utsläpp av farliga kolväten. Alla skyddskläder måste uppfylla fastställt regelverk. Utbildning i farligt gods, HLR, natur-  & kulturmiljövård är andra krav. Bolaget skall ha en ansvarsförsäkring på minst 10 miljoner kronor och kunna uppvisa en bokföring i god kondition. Vi måste också kunna uppvisa ett högt miljöengagemang. Vi är certifierade genom Skogsentreprenörerna med anslutningsnummer 1941. Läs mer om PEFC här.

fallskydd

Fallskyddsutbildning
Arbete från tak eller skylift kräver fallskyddsutbildning. All vår höghöjdsutrustning är testad och godkänd för ett säkert arbete.

kallsortering

Källsortering
Allt förbrukningsmaterial källsorteras och återvinns så långt det är möjligt.

arborist

Utbildade arborister
Arborist eller som vissa uttrycker det, klättrande trädfällare. Våra arborister har erfarenhet av många olika klätteruppdrag där ständig fortbildning är ett måste för att vara i framkant i yrket.

skylift

Skyliftutbildning
Vi har skyliftutbildning för alla vanligt förekommande typer av liftar.

rentosnyggt

Rent och snyggt efter att arbetet är utfört
Vi ser det som en självklarhet att alltid städa och göra snyggt efter oss på arbetsplatsen.

arbetepavag

”Arbete på väg”
Arbete på eller invid väg kräver särskild utbildning. Därför har vi utbildningen ”Arbete på väg” nivå 1 & 2.

motorsag

Motorsågskörkort
Vi har flera nivåer av motorsågskörkort, utbildade enligt riktlinjer från Säker Skog. Alla bränsledrivna motorsågar använder miljöbensin samt vegetabilisk olja till kedjesmörjningen. Läs mer här.

skogsmaskin

Skogsmaskin för minimal miljöpåverkan
Vår skotare är framtagen för att komma fram på de svåraste ställena med så lite avtryck som möjligt, den lastar 3 ton och är 1,6m bred vilket gör den idealisk till gallring, tomtröjningar och uttag av enstaka träd i trädgårdar eller vindfällen i skogen.

batteri

Batteri i första hand
För att minska miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt använder vi i första hand batteridrivna redskap framför bränsledrivna.

isa

Medlem i ISA
Vi är medlemmar i ISA, International Society of Arborculture. Ett internationellt organ för främjande av professionella trädvårdsarbetare och för en bättre trädvård. Läs mer här.