Vi har upphört med vår vedförsäljning

Vi har upphört med vedtillverkning och därmed försäljning av densamma. Men välkomna att höra av er gällande alla våra andra tjänster som vi erbjuder.

Från minsta tuva till största skog