Skogsägare

Vi arbetar med er som skogsägare och utför skogsentrepenader åt skogsfastigheter. Vi kan bland annat erbjuda arbete som ger en mycket låg miljöpåverkan eftersom vi bland annat utför arbete med en Alstor (skotare).

Skogsvård-Gallring, vindfällor, röjning (för-röjning), manuell huggning

Alstorn är en skotare på 2,5 ton och är ca 1,5 meter bred. Det gör att vi lätt kan ta oss fram i er skog utan att lämna stora spår eller öppna gator. Vi utför gallring, samt gallring innan maskin ska in och även gallring av björk i granskog.
Med Alstor kommer vi fram i tät skog som är i behov av en första gallring. Maskinen är liten och smidig så vi kan ta ut vindfällor utan större påverkan än att ta bort andra träd för att komma fram. Vi utför även manuell huggning vid behov innan större maskiner ska in eller övergrovt som skördare inte klarar att ta.

Hagmarks huggning (betesmarker)

Vi utför röjning av marker som är eller börjar bli igenväxta. Vi sköter uppsamling med skotare och bistår med bortforsling av ris om det önskas.

Oönskade träd i bestånd eller plantering

Vår arborist har kunskap och erfarenhet av hur man på bästa sätt tar ner oönskade träd i bestånd utan att skada närstående träd.

Lite om Alstor

Alstor är en mindre skotare som inte lämnar djupa spår eller öppna gator i din skog. Alstorn med sin vikt på 2,5 ton gör den väldigt skonsam mot naturen, minimerar mark och tryckskador. Vår skotare etableras med personbil och släp vilket gör att inga stora maskiner behövs för flytt och lossning.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson, Varberg
henrik@djupdahls.se
0340-74 00 30
Patrik Haag, Falkenberg
patrik@djupdahls.se
0340-74 00 37

Från minsta tuva till största skog