Privatpersoner

På Djupdahls är vi ett team av utbildade och erfarna medarbetare inom både skog och trädgård som utför professionella arbeten till konkurrenskraftiga priser. Vi tar hänsyn till befintliga växter, buskar och träd i er trädgård så de inte skadas under vare sig trädfällning eller stubbfräsning. Gräsmattan är vi rädda om och i de fall det behövs skydd för att minska tryckskador använder vi det. Vårt mål är att det alltid ska se rent och snyggt ut när vi är klara med vårt arbete och lämnar er trädgård.

Trädgårdsskötsel

På Djupdahls har vi trädgårdsmästare/trädgårdsskötare som gärna hjälper er med er trädgård. Vi erbjuder rådgivning, plantering, häckklippning, gräsklippning samt övrig trädgårdsskötsel.

Trädfällning

Vi utför trädfällning på fyra olika vis, rotkapning, arborist, skylift eller lastbil med kransåg.

Trädvård

En arborist/klättrande trädfällare jobbar med att beskära och avverka träd genom att klättra upp i det och såga ner det gren för gren. Om ni vill ha hjälp med kronhöjning, kronreduceringen eller ta ner ett svårplacerat träd kan våra arborister hjälpa er med det.

Stormfälld skog

Träd som tagit skada kräver särskild kompetens. Vi kan hjälpa er oavsett vilken typ av skada som hela eller delar av trädet fått.

Ved

Vår ved kommer från Varberg och dess grannkommuner, veden klyvs i två olika standardmått som är 30 eller 50cm. Vi erbjuder även hemleverans.

Stubbfräsning

Stubbfräsning är ett effektivt sätt att få bort stubbarna i din trädgård, vi gör det snabbt och till ett bra pris. Vi fräser inte bara stubbar utan även rötter efter borttagna häckar eller liknande, när vi är klara sopar vi igen spåren efter både oss och stubbarna.

 

Rut-avdrag

Ni kan få RUT-avdrag för följande arbeten:

• Trädgårdsskötsel.
• Beskärning, fällning av träd och buskar.
• Röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.
• Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson, Varberg
henrik@djupdahls.se
0340-74 00 30

Från minsta tuva till största skog