Skogs- och trädgårdsservice

Djupdahls Skog & Trädgård AB är ett nybildat bolag som startade sin verksamhet i samband med årskiftet 2018/2019. Bolaget består av NTs del av fastighetsskötsel och trädgårdsskötsel som tillsammans med Djupdahls bildar det nya bolaget. NTs blev för övrigt i år utsedda till Superföretag av Bisnode och Veckans Affärer. Djupdahls Skog & Trädgård blir ett nytt fullserviceföretag inom skog, trädgård och fastighet.

Allt började för rätt precis ett år sedan. En av NTs anställda rekommenderade ägaren Nils Thalin att kontakta Henrik Nilsson på Djupdahls. ”Ni är rätt lika och har samma syn på kunder, service och likadant driv.” sa personen. Sagt och gjort, Nils och Henrik träffades och visst hade de samma syn på företagande. Samarbetet fördjupades snabbt och tidigt i höstas bestämdes det att de skulle bilda det nya bolaget: Djupdahls Skog & Trädgård AB.

Helhetsgrepp inom skog och skötsel
”Vi kommer kunna erbjuda fullservice i allt som gäller röjning av skog, sly och stubbar till skötsel av fastigheter”, berättar Nils Thalin. ”De byggbolag som vill ha hjälp behöver bara vända sig till ett företag för helentreprenad och allt ansvar gällande mark och service.” ”Samtidigt kommer vi fortsätta att ta hand om våra privatkunder. De kommer även i fortsättningen ha personlig kontakt med hög service”, flikar Henrik Nilsson i.

Personalen positiv till nya bolaget
Personalen på de olika bolagen ser positivt på förändringen. ”De trivs tillsammans och ser också positivt på att deras arbetsuppgifter breddas en del från tidigare.” säger Henrik. ”Sedan har ju Djupdahls personal kommit lite närmare Varberg eftersom verksamheten i fortsättning kommer utgå från Trönninge istället för som tidigare från Skällinge.” ”Ja, energimässigt har det varit väldigt positivt att bli fler medarbetare” säger Nils.

Anläggningsdelen av NTs kommer fortsätta som tidigare
Sammanslagningen av bolagen berör inte NTs anläggnings- & stängseldel. ”NTs kommer vara ett systerföretag till Djupdahls Skog & Trädgård och självklart kommer det bli en mängd synergieffekter i och med att det nya bolaget bildas”, berättar Nils. ”Byggbolag som anlitar oss kan få hjälp med allt från avverkning och rensning på den blivande tomten till stenläggning och alla markarbeten, efter att allt är färdigställt kan vi dessutom erbjuda skötsel. Det är verkligen en styrka.”

 

Henrik Nilsson och Nils Thalin.

 

Högupplöst pressbild på Henrik Nilsson och Nils Thalin ägarna av Djupdahls Skog & Trädgård

Denna artikel som PDF

Från minsta tuva till största skog