Företag och organisationer

På Djupdahls är vi ett team av utbildade och erfarna medarbetare inom skog, trädgård och yttre fastighetsskötsel. Vi anpassar vårt arbete och tar ansvar för att jobbet utförs enligt kundens önskemål. När ni som företag, bostadsrättsförening eller väg- & samfällighetsförening anlitar oss får ni en helhetslösning till ett konkurrenskraftigt pris.

Fastighetsskötsel

Om ni behöver hjälp med er yttre fastighetsskötsel hjälper vi er gärna att planera, skräddarsy och utföra en kontinuerlig skötsel som passar just er, vi kan även utföra punktinsatser när det behövs. Skötseln kan innebära allt från skräpplock till grönyteskötsel.

Park- & trädgårdsskötsel

Våra trädgårdsmästare/trädgårdsskötare har stor kunskap och erfarenhet av alla sorters trädgårdar och grönområden. Vi hjälper er gärna med rådgivning, planteringar och löpande skötsel, såsom vår- & höststädning, ogräsrensning, häckklippning, gräsklippning samt övrig trädgårdsskötsel.

Trädfällning

Vi utför flera typer av trädfällning såsom rotkapning, arborist, skylift eller lastbil med kransåg.

Trädvård

En arborist/klättrande trädfällare jobbar med att beskära och avverka träd genom att klättra upp i det och såga ner det gren för gren. Om ni vill ha hjälp med kronhöjning, kronreducering eller ta ner ett svårplacerat träd kan våra arborister hjälpa er med det.

Stubbfräsning

Stubbfräsning är ett effektiv sätt att ta bort stubbar i trädgårdar, parker eller på allmänna platser. Vi fräser inte bara stubbar utan även rötter efter borttagna häckar eller liknande, när vi är klara sopar vi egen spåren efter både oss och stubbarna.

Röjning av tomt/mark

Vi utför röjning/gallring av sly och träd samt uppsamling och bortforsling av restprodukterna.

Stormfälld skog

Träd som tagit skada kräver särskild kompetens, vi kan hjälpa er oavsett vilken typ av skada som hela eller delar av trädet fått.

Henrik Nilsson
Henrik Nilsson, Varberg
henrik@djupdahls.se
0340-74 00 30

Från minsta tuva till största skog